انتشارات:  
 
 
وراي نمودها و نمادها
 
کد مطلب: 370
تاريخ: يكشنبه ۸ شهريور ۱۳۸۸
منبع: دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
درجه: فوري

يادداشت:
 
 
 
  کتاب «وراي نمودها و نمادها» توسط دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران منتشر شد. علاقه‌مندان مي‌توانند براي ابتياع اين کتاب با شماره 88309192 تماس حاصل نمايند. "اين كه هريك از جريانات سياسي چه سهمي در بروز خطاهايي داشتند كه مرزبندي‌ها را به ويژه ميان نيروهاي سياسي داخلي و بيگانه در هم ريخت، موضوع بحث اين اثر نيست و در اين مختصر تأكيد ما بر آن است كه در شرايط ويژه‌اي همچون شرايط بعد از انتخابات دهم براي تشخيص حقيقت مي‌بايست اولاً از قطعي تصور كردن اظهارات غيرمستند به طور جدي اجتناب كرد، ثانياً بهترين راه دست‌يابي به حقيقت مواجه ساختن اظهارنظرهاي معارض با يكديگر است؛ لذا در كتابي كه تقديم مي‌شود ابتدا استدلال نيروهاي شاخص داخلي كه به روند انتخابات (قبل و بعد از رأي‌گيري) معترض بودند انعكاس مي‌يابد و سپس به نقد آن‌ها مي‌پردازيم." متن كامل كتاب را از طريق اين آدرس مي توانيد دريافت كنيد