انتشارات:  
 
 
«مرصاد» پاياني بر دو ادعا
 
کد مطلب: 368
تاريخ: شنبه ۷ شهريور ۱۳۸۸
منبع: عباس سليمي‌نمين
درجه: فوري

يادداشت:
 
 
 
  به مناسبت سال روز شکست تهاجم نظامي سازمان مجاهدين خلق به خاک ايران در غرب کشور، منتشر شد.اين اقدام ضد ملي با برخورداري از پشتيباني کامل ارتش بعث و هم‌زمان با حمله نيروهاي صدام به جنوب کشور (به قصد اشغال مجدد خرمشهر) بعد از پذيرش قطع‌نامه 598 توسط ايران صورت گرفت.    ناشر: کتاب همشهريمتن كتاب را از اين آدرس مي توانيد دريافت كنيد