يادداشتها و مقالات:  
 
 
پاسخي مختصر به نامه آقاي سليمي‌نمين(مسئول دفتر آقای هاشمی رفسنجانی)
 
کد مطلب: 356
تاريخ: يكشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۸
منبع: مسئول دفتر آقای هاشمی رفسنجانی
درجه: فوري

يادداشت:
 
 
 
 
  روزنامه جمهوري اسلامي 21/05/1388 صفحه اخبار
پاسخي مختصر به نامه آقاي سليمي‌نمين
با توجه به انتشار رسانه‌اي نامه آقاي سليمي‌نمين خطاب به آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مسئول دفتر آقاي هاشمي پاسخي مختصر به نامه مفصل نامبرده كه موضوعات تكراري داشت به دفتر روزنامه ارسال داشت كه به شرح ذيل مي باشد: جناب آقاي سليمي‌نمين با سلام نامه مفصل جنابعالي به آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني را در خبرگزاري‌ها سايت‌هاي اينترنتي و يك روزنامه ديديم. جاي تعجب و تأسف است كه در قامت يك « پژوهشگر مسايل سياسي و تاريخي » مطالب خاطرات سال هاي 61 و 62 آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را با مسايل روز سياسي گره زده‌ايد و در نتيجه‌گيري خويش انتقادات هميشگي نسبت به دانشگاه آزاد اسلامي را تكرار كرده‌ايد. اگرچه پاسخ به همه مواردي را كه مطرح كرده‌ايد پيش از اين بارها و بارها در قالب جوابيه‌هاي متعدد براي روزنامه‌ها ارسال و منتشر شد اما اصرار جنابعالي بر تكرار مكررات مصداق آن حكايت است كه مي گويد:«خوابيده را مي توان بيدار كرد امان از كسي كه خود را به خواب زده باشد».اميدواريم خداوند متعال به همه ما توفيق درك واقعيت‌ها و رعايت انصاف را به عنوان سرمايه‌هاي جاودانگي عطا فرمايد كه در غير اين صورت زحمات مغرضانه تحريف تاريخ باعث وهن نويسندگي خواهد بود.مسئول دفتر